Партньорите се срещнаха в Италия, в град Терни, на обектите на АРИС за четиридневна сесия за обучение по въпросите на Корпоративната Социална Отговорност (КСО).

На понеделник, 3 юли, се проведе транснационална среща в Терни, на която бяха представени напредъците на проекта, обсъдени следващите стъпки и организирани административни въпроси.

От вторник, 4 юли, до петък, 7 юли, се проведе пилотната сесия за обучение. В нея участваха 6 треньори и коучи. Програмата беше следната:

ЧАСТ 1

  • Въведение в контекста на екологичната трансформация
  • Цели за устойчиво развитие
  • ISO 26 000
  • Глобалното затопляне и граници на планетата.

ЧАСТ 2

  • Съпротива на промените и преодоляване на психологическите бариери.

ЧАСТ 3

  • Диагностичен инструмент SURE / Профил на зрялостта на предприемачите

ЧАСТ 4

  • Спецификации на КСО за предприемачите
  • Проектиране на стратегията на КСО и нейното интегриране в бизнес модела

ЧАСТ 5

  • Устойчиво комуникиране
  • Решения за електронно обучение

Треньорите и коучите проведоха експерименталната сесия за обучение, дадоха обратна връзка с цел завършване на този резултат. Те имаха възможността да изпробват и диагностичния инструмент, който ще бъде завършен до края на годината.

Двата резултата от проекта трябва да бъдат готови в началото на следващата година и ще бъдат представени през юни 2024 г. в Брюксел на финалната конференция.

Останете на линия!