Инструмент за самооценка

Период на реализация: януари до ноември 2022 г.

На първо място, консорциумът SURE ще създаде съвместно инструмент за предприемачи, който да им помогне да оценяват отговорните и устойчиви практики в индивидуалното предприемачество (с експериментиране по време на проекта).

Виж публикацията >

Инструмент за обучение

Период на реализация: октомври 2022 г. до април 2023 г.

Ще бъде създаден набор от инструменти за обучение по устойчиво развитие (сесия за обучение на обучители, реализирана по време на проекта).

Бяла книга по КСО

Период на реализация: януари 2022 г. до януари 2024 г.

Публикуване на препоръки чрез бяла книга по Корпоративна социална отговорност, свързана с индивидуалното предприемачество на темата за зелени умения.

PLANNING