Инструмент за самооценка

Период на реализация: януари до ноември 2022 г.

На първо място, консорциумът SURE ще създаде съвместно инструмент за предприемачи, който да им помогне да оценяват отговорните и устойчиви практики в индивидуалното предприемачество (с експериментиране по време на проекта).

Виж публикацията >

Инструмент за обучение

Период на реализация: октомври 2022 г. до април 2023 г.

Ще бъде създаден набор от инструменти за обучение по устойчиво развитие (сесия за обучение на обучители, реализирана по време на проекта).

Виж публикацията >

Бяла книга по КСО

Период на реализация: януари 2022 г. до януари 2024 г.

Публикуване на препоръки чрез бяла книга по Корпоративна социална отговорност, свързана с индивидуалното предприемачество на темата за зелени умения.

Виж публикацията >

PLANNING