Независимите предприемачи рядко имат време и средства да дефинират и формализират подхода на корпоративната социална отговорност. Няколко инструмента за КСО диагностика съществуват онлайн, но те обикновено са насочени към по-големи компании.

Това наблюдение ни накара да създадем лесен за достъп ресурс: инструмент за оценка, който позволява на предприемачите да съставят план за действие с подкрепа и за който могат да изберат да отделят малко или много време в зависимост от наличността си.

Достъпът до инструмента за оценка е отворен за поддържащи структури, които желаят да го предложат на своята аудитория. Свържете се с местния член на консорциума SURE за повече информация:

Гледайте демонстрационния видеоклип

Пускане на видеото