ПИЛОТНА СЕСИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ (Terni, Италия)

Партньорите се срещнаха в Италия, в град Терни, на обектите на АРИС за четиридневна сесия за обучение по въпросите на Корпоративната Социална Отговорност (КСО). На понеделник, 3 юли, се проведе…

Continue ReadingПИЛОТНА СЕСИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ (Terni, Италия)