Бялата книга на SURE предлага серия от препоръки за независими предприемачи и политици, които да им позволят да интегрират подход на корпоративна социална отговорност по темата за зелените и социалните умения. Предговорът е написан от Фатима Беларедж, генерален делегат в Confédération Générale des Scop (Франция).

В допълнение, две други мнения обогатяват Бялата книга – първото от Мари-Лор Кювелие, регионален съветник, отговарящ за икономиката на социалната солидарност (ИСС) и отварянето на регионалните действия (Нувел-Аквитания, Франция), а второто от Баптист Бетинас, предприемач и председател на SCOP CAE Cabestan (Рона-Алпи, Франция).

За да научите повече

Документът е разделен на 6 части:

Въведение

  1. Представяне на проекта SURE
  2. Представяне на петте партньора
  3. Необходимост от насърчаване на устойчивото и отговорно предприемачество в Европа
  4. Препоръки за независими предприемачи
  5. Препоръки за лицата, вземащи решения
  6. Перспективи