ПИЛОТНА СЕСИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ (Terni, Италия)

Партньорите се срещнаха в Италия, в град Терни, на обектите на АРИС за четиридневна сесия за обучение по въпросите на Корпоративната Социална Отговорност (КСО). На понеделник, 3 юли, се проведе…

Continue ReadingПИЛОТНА СЕСИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ (Terni, Италия)

Транснационална партньорска среща (Бордо, ФРАНЦИЯ)

През месец януари 2022, партньорите осъществиха партньорска среща за стартиране на проект аSURE. Проектът има за цел цели да разработи учебни ресурси по темите корпоративна социална отговорност (КСО) и зелени…

Continue ReadingТранснационална партньорска среща (Бордо, ФРАНЦИЯ)