Транснационална партньорска среща (Бордо, ФРАНЦИЯ)

През месец януари 2022, партньорите осъществиха партньорска среща за стартиране на проект аSURE. Проектът има за цел цели да разработи учебни ресурси по темите корпоративна социална отговорност (КСО) и зелени…

Continue ReadingТранснационална партньорска среща (Бордо, ФРАНЦИЯ)