През месец януари 2022, партньорите осъществиха партньорска среща за стартиране на проект аSURE. Проектът има за цел цели да разработи учебни ресурси по темите корпоративна социална отговорност (КСО) и зелени умения, предназначени за обучители в сферата на професионалното образование и обучение, които да подкрепят индивидуални предприемачи..

След като идентифицираха необходимостта от обучители да развиват своите умения за КСО и компетенции за устойчивост, за да обучават и подкрепят индивидуалните предприемачи, всички партньори с ентусиазъм се впуснаха в новия проект „SURE“, който се осъществява с подкрепата на програма Еразъм+.

До май 2024 г. това стратегическо партньорство има за цел да предостави на преподаватели, обучители, мрежи и асоциации от експерти и създатели на политики специално създадени инструменти и препоръки. С цел осигуряване на подходящи ресурси, адаптирани към ситуацията в европейските страни, продуктите на проекта ще бъдат преведени на английски, български, италиански и френски език.Първата партньорска среща се осъществи на 13 и 14 януари 2022 г. в град Бордо (Франция), в помещенията на „Co-actions“ – координатор на проекта.