Устойчиво и отговорно предприемачество
Социален и екологичен преход за индивидуалните предприемачи
Обучете и екипирайте
Подкрепа за създаване на бизнес и самостоятелно заети предприемачи
Екологичен и социален преход, корпоративна социална отговорност, компетенции за устойчивост
Поставете принципите на КСО в основата на бизнес модела
Предишна
Следваща

Проект SURE (Устойчиво и Отговорно Предприемачество)

има за цел да разработи ресурси за обучение на отговорните лица за подкрепа на създаване на бизнес и предприемачи на свободна практика, по теми за екологичен и социален преход, корпоративна социална отговорност (КСО) и компетенции за устойчивост. Проектът иска да постави принципите на КСО в основата на бизнес модела и в ежедневните практики на предприемачите на свободна практика.

Проект SURE е европейско сътрудничество между CO-ACTIONS (cooperative of entrepreneurs, Франция), Agence LUCIE (sustainable development certification label, Франция), POUR LA SOLIDARITE (European think tank on social and solidarity economy, Белгия), CCI VRATSA (Търговско-промишлена палата Враца, България), ARIS FORMAZIONE E RICERCA (training and research centre, Италия).

Проектът е съфинансиран от Европейската комисия в рамките на Erasmus+ program – Period 2022 – 2024.

ПУБЛИКАЦИИ

Работа в процес на осъществяване…

Работа в процес на осъществяване…

Работа в процес на осъществяване…

НОВИНИ

SURE - Transnational meeting Bordeaux

Транснационална партньорска среща (Бордо, ФРАНЦИЯ)

През месец януари 2022, партньорите осъществиха партньорска среща за стартиране на проект аSURE. Проектът има за цел цели да разработи учебни ресурси по темите корпоративна социална отговорност (КСО) и зелени умения, предназначени за обучители в сферата на професионалното образование и обучение, които да подкрепят индивидуални предприемачи.. След като идентифицираха необходимостта

Read More »